K2 INŻYNIERIA sp. z o.o.

poniedziałek, 17 Luty 2014

Spółka K2 INŻYNIERIA sp. z o.o. / siedziba Zabrze

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421595
 • REGON – 242949120
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-14

Dane adresowe firmy K2 INŻYNIERIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zabrze

Ulica – Magazynowa 2

Miejscowość – 41-807 Zabrze

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.340851
Długość geogr. – 18.771589

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 2 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 3 – 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

Dane wpisane do KRS


LOTUS GULL POLAND sp. z o.o.

poniedziałek, 17 Luty 2014

Spółka LOTUS GULL POLAND sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421659
 • REGON – 146134492
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-15

Dane adresowe firmy LOTUS GULL POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Stanów Zjednoczonych 34 72

Miejscowość – 04-036 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23847
Długość geogr. – 21.081366

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

PKD 2 – 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

PKD 3 – 30.1 Produkcja statków i łodzi

Dane wpisane do KRS


KONCEPT sp. z o.o.

niedziela, 16 Luty 2014

Spółka KONCEPT sp. z o.o. / siedziba Czarnochowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421397
 • REGON – 122559661
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-14

Dane adresowe firmy KONCEPT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Czarnochowice

Ulica – 385

Miejscowość – 32-020 Wieliczka

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.961451
Długość geogr. – 20.0871

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 43.34.Z Malowanie i szklenie

PKD 2 – 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

PKD 3 – 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Dane wpisane do KRS


NUGA FAMILY sp. z o.o.

sobota, 15 Luty 2014

Spółka NUGA FAMILY sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421436
 • REGON – 146132122
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-14

Dane adresowe firmy NUGA FAMILY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Słowackiego 25

Miejscowość – 01-592 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.27035
Długość geogr. – 20.9814

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 2 – 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS


ACOUSTICA sp. z o.o.

piątek, 14 Luty 2014

Spółka ACOUSTICA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421678
 • REGON – 146141196
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-15

Dane adresowe firmy ACOUSTICA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Solec 81 B A-23

Miejscowość – 00-382 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.236462
Długość geogr. – 21.032339

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

PKD 2 – 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

PKD 3 – 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Dane wpisane do KRS


SHUO YANG sp. z o.o.

piątek, 14 Luty 2014

Spółka SHUO YANG sp. z o.o. / siedziba Włocławek

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421295
 • REGON – 341282170
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-12

Dane adresowe firmy SHUO YANG sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Włocławek

Ulica – Piekarska 8

Miejscowość – 87-800 Włocławek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.637379
Długość geogr. – 19.07794

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS


NATURE’S VOICE sp. z o.o.

piątek, 14 Luty 2014

Spółka NATURE’S VOICE sp. z o.o. / siedziba Sosnowiec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421348
 • REGON – 242952411
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-12

Dane adresowe firmy NATURE’S VOICE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sosnowiec

Ulica – Partyzantów 11

Miejscowość – 41-200 Sosnowiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.280069
Długość geogr. – 19.13605

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Dane wpisane do KRS


Q-MANK sp. z o.o.

czwartek, 13 Luty 2014

Spółka Q-MANK sp. z o.o. / siedziba Ostrówki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421139
 • REGON – 61415044
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-12

Dane adresowe firmy Q-MANK sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Ostrówki

Ulica – 159

Miejscowość – 21-310 Wohyń

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.785549
Długość geogr. – 22.819969

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS


HUTA sp. z o.o.

środa, 12 Luty 2014

Spółka HUTA sp. z o.o. / siedziba Węgierska Górka

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421400
 • REGON – 242937699
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-12

Dane adresowe firmy HUTA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Węgierska Górka

Ulica – Obrońców Węgierskiej Górki 7

Miejscowość – 43-350 Węgierska Górka

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.918919
Długość geogr. – 19.1343

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS


ARTHAUSS GMBH sp.k.

środa, 12 Luty 2014

Spółka ARTHAUSS GMBH sp.k. / siedziba Częstochowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421598
 • REGON – 242936441
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-05-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-15

Dane adresowe firmy ARTHAUSS GMBH sp.k.

Siedziba rejestrowa – Częstochowa

Ulica – Główna 188

Miejscowość – 42-280 Częstochowa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.79385
Długość geogr. – 19.04465

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS


ECOSTYLE R.E. sp. z o.o.

wtorek, 11 Luty 2014

Spółka ECOSTYLE R.E. sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421374
 • REGON – 221660596
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-12

Dane adresowe firmy ECOSTYLE R.E. sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Kaprów 19 14

Miejscowość – 80-316 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.40848
Długość geogr. – 18.56707

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

PKD 2 – 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 3 – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

Dane wpisane do KRS


LMCI POLSKA sp. z o.o.

poniedziałek, 10 Luty 2014

Spółka LMCI POLSKA sp. z o.o. / siedziba Toruń

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421735
 • REGON – 341282709
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-15

Dane adresowe firmy LMCI POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Toruń

Ulica – Szosa Chełmińska 17

Miejscowość – 87-100 Toruń

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.013062
Długość geogr. – 18.59712

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Dane wpisane do KRS


PTX-GROUP sp. z o.o.

piątek, 7 Luty 2014

Spółka PTX-GROUP sp. z o.o. / siedziba Kieleńska Huta

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421513
 • REGON – 221662276
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-14

Dane adresowe firmy PTX-GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kieleńska Huta

Ulica – Gryfa Pomorskiego 1A

Miejscowość – 84-208 Kielno

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.439301
Długość geogr. – 18.314301

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

PKD 3 – 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Dane wpisane do KRS


SZPITAL CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ sp. z o.o.

czwartek, 6 Luty 2014

Spółka SZPITAL CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ sp. z o.o. / siedziba Bydgoszcz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421300
 • REGON – 341284795
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-12

Dane adresowe firmy SZPITAL CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bydgoszcz

Ulica – Pestalozziego 7

Miejscowość – 85-095 Bydgoszcz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.124159
Długość geogr. – 18.03569

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 86 Opieka zdrowotna

PKD 2 – 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

PKD 3 – 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania

Dane wpisane do KRS


SEMI HR sp. z o.o.

czwartek, 6 Luty 2014

Spółka SEMI HR sp. z o.o. / siedziba Płock

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421403
 • REGON – 146137013
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-12

Dane adresowe firmy SEMI HR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Płock

Ulica – Zbożowa 7

Miejscowość – 09-410 Płock

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.541649
Długość geogr. – 19.770821

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

PKD 2 – 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

PKD 3 – 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Dane wpisane do KRS


STÓWKA sp. z o.o. sp.k.

środa, 5 Luty 2014

Spółka STÓWKA sp. z o.o. sp.k. / siedziba Mała Wieś

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421260
 • REGON – 146143580
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-05-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-15

Dane adresowe firmy STÓWKA sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Mała Wieś

Ulica – 15

Miejscowość – 26-803 Proma

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.695465
Długość geogr. – 20.908831

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

PKD 2 – 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

PKD 3 – 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Dane wpisane do KRS


DUCERS sp. z o.o.

wtorek, 4 Luty 2014

Spółka DUCERS sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421778
 • REGON – 122630330
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-15

Dane adresowe firmy DUCERS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Rynek Główny 28

Miejscowość – 30-001 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.030739
Długość geogr. – 19.936649

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru

PKD 2 – 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

PKD 3 – 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane wpisane do KRS


HEALTH-MED sp. z o.o. S.K.A.

sobota, 1 Luty 2014

Spółka HEALTH-MED sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421579
 • REGON – 141381910
 • NIP – 1132716724

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-05-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-15

Dane adresowe firmy HEALTH-MED sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Walewska 8 5

Miejscowość – 04-022 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.240789
Długość geogr. – 21.08147

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

PKD 2 – 21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

PKD 3 – 21.2 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Dane wpisane do KRS